• Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ

Παρέχουμε την δυνατότητα αναβάθμιση και τεχνικης κάλυψης ηλεκτρονικών υπολογιστών από έμπειρους τεχνικούς σε θέματα όπως :

  • Format
  • Αναλώσιμα
  • Περιφερειακά
  • Αναβάθμιση λογισμικού
  • Αναβάθμιση και τεχνική κάλυψη εξαρτήματων κ.α

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για ότι χρειάζεστε.