● Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

● Προώθηση

 Υποστήριξη

 Ψηφιακά Γραφικά

 Βίντεο – Παρουσίασης

     Επαγγελματικές Κάρτες

 Έντυπα

 Επαγγελματικές Κάρτες

 Θερμοτυπίες Ρούχων

       Format

       Software Update

       Hardware Update

  Εσωτερικών

 Εξωτερικών

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Προώθηση

Υποστήριξη

Ψηφιακά Γραφικά  

                      Βίντεο – Παρουσίασης  

                             Επαγγελματικές Κάρτες    

 Έντυπα

Επαγγελματικές Κάρτες

Θερμοτυπίες Ρούχων

       Format

        Software Update

Hardware Update

           Εσωτερικών 

          Εξωτερικών

Το C83design.com είναι μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές ιδιότητές αλλά με βασικό κοινό την δημιουργία, ετσι μπορούμε να προσφέρουμε ολόκληρομενες και εναρμόνισμενες προτάσεις σε ευρύ φάσμα κατηγοριών. 

Σε τομείς όπως Ιστοσελίδες Διαφήμιση Προώθηση Γραφικά Εικαστικά ακόμη και σε Τεχνική Υποστήριξη. Η και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ελατε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.